TРАДУКЪТОР ЕООД

TРАДУКЪТОР ЕООД

ПРЕВОДИ с РУМЪНСКИ и МОЛДОВСКИ
ЕЗИЦИ

ПРЕВОДИ с РУМЪНСКИ и МОЛДОВСКИ
ЕЗИЦИ

НАЧАЛО

ЦЕНИ

КОНТАКТИ

НАЧАЛО


Преводаческа фирма ТРAДУКЪТОР ЕООД гр. София е от няколко години на пазара на преводите. Фирматa упражнява като основен предмет на дейност писмени и устни преводи с румънски и молдовски езици. Извършва командировки в Румъния и Молдова. Основни клиенти са фирми, неправителствени организации, общински и държавни учреждения, прокуратурите и съдилищата, здравни заведения и др., както и посредници в лицето на лицензирани преводачески агенции. Наша гордост е лоялното отношение към клиента, което включва високо качество на превода, спазване на срокове и достъпни цени.

СФЕРИ НА ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ:
Икономика, бизнес и финанси
– договори, оферти, продуктови каталози, сайтове, фактури, товарителници, актуални състояния, учредителни актове, банкова и счетоводна документация;
Правосъдие – Европейско законодателство, постановления, решения, обвинителни актове, декларации, резолюции;
Неправителствени организации – обществени поръчки, трансгранични проекти свързани с Румъния и Молдова;
Туризъм – всякаква туристическа документация;
Строителство - всякаква документация свързана със строителството;
Застраховки - всякаква документация свързана със застрахователната и презастрахователната дейност;
Селско стопанство и хранително вкусова промишленост;
Горско стопанство, дърводобив, дървопреработване и екология;
Водно стопанство, водоснабдяване и канализации;
Техника, индустриални технологии и инженерство;
Здарвеопазване.
Култура и изкуство;
История, религия, окултизъм и философия.